CR_omoss_img_2019

Vi är Cargorange

Med ett ohejdat engagemang och detaljplanerade transporter skapar vi konkurrensfördelar och bygger framgångsrika relationer.

Kvalitet sedan 2003

Cargorange är specialister på smarta, trygga och effektiva transporter. Med ett ohejdat engagemang och detaljplanerade transporter skapar vi konkurrensfördelar åt våra kunder och bygger framgångsrika relationer.

Cargorange grundades 2003 av Magnus Johnson och Sven-Åke Abrahamsson i Helsingborg. Kort efter anslöt Patrick Härner som delägare i bolaget. Ända sedan begynnelsen har vi arbetat med en vision om att det ska vara roligt att transportera gods. Både för oss och för våra kunder.

400 års erfarenhet

När vi startade för drygt 15 år sedan, trafikerade vi Sverige-Tyskland och Holland med våra tio trailers. Mycket har hänt sedan dess. För tiden går fort när man har kul. Idag har vårt sammansvetsade team vuxit till hela 20 medarbetare med mer än 400 års samlad erfarenhet inom logistik och transport. Vi har i dagsläget över 150 egna trailers och transporterar world wide på daglig basis.

Miljö och kvalitet

Vi jobbar dagligen med vårt miljö- och kvalitetssystem, anpassat för den standard vi vill leva upp till.

CR Quality System

Med dagens miljödebatt som till stor del handlar om lastbilars miljöpåverkan, strävar vi oavbrutet efter att förbättra vårt miljötänk. Vi arbetar dagligen med vårt egna miljö- och kvalitetssystem, CR Quality System, som möjliggör granskning och regelbunden uppföljning av miljöaspekter, leverantörer, rapporter och kvalitetssäkring.

Dessutom försöker vi alltid att påverka vår omgivning att tänka på ett kvalitativt och miljömässigt rätt sätt.

Aktivt miljöarbete

Vi har Euro V motorer i alla våra fordon och målet är att ytterligare öka andelen Euro VI löpande. Våra ekipage tvättas i speciellt miljöanpassade tvätthallar och många av våra samarbetsåkerier kör med biobränsle för att gynna miljön före ekonomin.

Det senaste initiativet i vårt löpande miljöarbete är införandet av digitala arkiv. Alla våra dokument överförs digitalt till vårt arkiv. Målet är att vara helt papperslösa inom en snar framtid.