cargorange_dokument_img

Dokument

Välkommen till vår dokumentsida. En sida speciellt utvecklad för dig som kund eller partner hos Cargorange. Här kan ni enkelt ladda ned olika dokument som rör vår verksamhet och partnerskap.

2018-05-18

Data Privacy GDPR (EN)

Cargorange AB is committed to protecting personal data and ensuring that organisational and technical security measures are in place. We have established data protection rules to ensure consistent and safe protection of personal data when we are processing it.

2018-03-23

Transportvillkor

Dessa transportvillkor är såvida inte annat skriftligen avtalats tillämpliga på transportuppdrag som utförs av Cargorange AB. Med transportuppdrag avses utförda transport- och lagringstjänster samt andra tjänster som beskrivs i NSAB 2000 & CMR.

2017-09-21

Code of Conduct – Doing the right thing (EN)

As Suppliers of Cargorange you are expected to comply with internationally proclaimed human rights. Our Suppliers must provide a safe and healthy working environment for their employees which meets or exceeds all legal requirements applicable from time to time...